حکم ندا ناجی بعد از ۲۱۸ روز بازداشت امروز ۱۳ آذرماه ۱۳۹۸ صادر شد. او به ۵ سال و ۶ ماه زندان به دلیل شرکت در تجمع مسالمت آمیز روز جهانی کارگر محکوم گردیده استت

ندا ناجی دانشجو و مدافع حقوق کارگری; همچنین بازیگری در نمایش تاتر مستند در ایران; درباره ی اما گلدمن, "آنگونه که من زیستم" در نقش آنارشیست روسی; والنتینا می باشد. او همراه با بیش از پنجاه نفر دیگر از شرکت کنندگان در روز