Direktna Akcija

PROPAGANDNI MESEČNIK ANARHOSINDIKALISTIČKE INICIJATIVE

NOVA SERIJA BR.2 SEPTEMBAR/OKTOBAR 2019.

- Država: наставак
- Borba vozaca JKP Аутотранспорт
- Kolektivna одбрана
- Solidarnost je nužna i predstavlja naše najjace oružije u borbi protiv tlacitelja!
- Stvari koje tvoj gazda ne želi da знаш
- Programska deklaracija ASI / АСИ

Svakome ko pomogne sa više od 500dinara slacemo Direktnu Akciju na kucnu adresu u narednih šest meseci.


Direktna akcija nastavlja tradiciju casopisa “Hleb i sloboda”, ciji je prvi broj štampan 1905, u Beogradu.