Actualité de l'Anarchosyndicalisme

Aller au contenu | Aller au menu | Aller à la recherche

ESPERANTO

EspEranto

‏الاسبرانتو لغة دلية, Esperantu, есперанто, 世界语, esperanton, espéranto, εσπεράντο, אספר טו, eszperanto, eszperantó, эсперанто, Eseperano, esperanto, Kiesperanto, าษาที่ประ ิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้เป็น าษากลางในการสื่อสารระหว่างประเทศ ซึ่งรากศัพท์ส่วนใหญ่ , esperanto dili, tiếng etperantô, for esperanto

Nia nacio estas la tuta mondo,

Kaj nia familio estas la homaro.

Laboristoj emacipiĝas per mem laboro.

Fil des billets - Fil des commentaires

jeudi 26 mars 2020

COVID-19 - SOLIDARIO KUN VIRINOJ LABORISTOJ EN BANGLADEŝO

La Covid19-pandemio estas tutmonda kaj influos ĉiujn landojn sen distingo.

Okcidentaj landoj kiel Francujo, Hispanio aŭ Italio estas jam tre trafitaj, pro nesufiĉa medicina infrastrukturo aŭ nesufiĉa nombro de protektaj ekipaĵoj, kiel maskoj.

En tiel nomataj malriĉaj landoj la situacio estas eĉ pli malbona. Foje mankas la baza minimumo, komencante per sapo, kiam ni scias, ke la unua baro-gesto estas lavi viajn manojn regule.

Kolegoj de la sekcio de AIT en Bangladeŝo, BASF-AIT, kune kun samaj aŭstralianoj, lanĉas kvestokampanjon por aĉeti kaj disdoni sapon al virinoj laborantoj sur la te-plantejoj en Ŝiljeto. Ili estas inter la plej malriĉaj kaj plej ekspluatataj en Bangladeŝo kaj ofte pluvivas je malpli ol 2 € tage por si mem kaj iliaj familioj.

Donacoj en eŭro eblas rete en la sekva adreso:
https: // www. gofundme.com/f/solidarite-bangladesh-basf

Por pliaj informoj pri BASF-AIT, vi povas legi ĉi tiun intervjuon: BASF (BANGLADESH ANARCHOSYNDICALIST FEDERATION): kiel ni alvenis al anarki-sindikatismo

http://blog.cnt-ait.info/post/2019/03/24/Bangladesh-es

PDF : BASF-COVID 19-eo


Elŝutu la PDF: BASF-COVID 19-eo
http://blog.cnt-ait.info/post/2020/03/26/BASF-eo

jeudi 5 mars 2020

TRADICIOJ PREMAS VIRINOJN ...

En la franca : Les traditions oppriment les femmes FR

En la angla : http://blog.cnt-ait.info/post/2020/02/29/TRADITIONS-OPPRESS-WOMEN

En la hispana : http://blog.cnt-ait.info/post/2020/02/29/Las-tradiciones-oprimen-a-las-mujeres

mercredi 8 janvier 2020

SOHEIL ARABI: ANARKIISMO ESTAS FORFLUGI POR CXIAM

Letero de SOHEIL ARABI, la anarkiosindicalista politika malliberulo, en la kavoj de la kalumnia Evin-malliberejo, norde de Teherano, Irano:

Anarkiismo signifas flugi por ĉiam.


De la momento kiam ni malfermas niajn okulojn al ĉi tiu mondo, de ĉiuj flankoj, reto de religio, nacieco, lingvo, "raso" kaj seksismo estas ĵetita sur nian inteligentecon, kiel malhelpo por nia fuĝo.

Kiam vi parolas al mi pri religio, raso, lingvo kaj superstiĉo, mi provas konstrui flugilojn el ĉi tiuj retoj por flugi al la senfina liberaj pensmaniero de la menso.

Ĉar fariĝi anarkiisto komenciĝas rompante normajn strukturojn. Ĝi estas ekstreme malfacila kaj multekosta. Sed eĉ pli malfacila estas resti anarkiisto.

Fakte ĉiuj kuraĝaj birdoj forflugi al malproksimaj cellokoj; sed unu tagon ili finas interrompi sian fuĝon kaj ne plu povas rekomenci ĝin. Do ili sidas sur alta arba branĉo aŭ sur granda roko. Kiu alia povas diri, ke ne plu ekzistas senfina libereco? Kiu alia povas diri, ke ili flugis, kiom ili povis? Ne estas birdoj kapablaj flugi por senfina eterneco.

Anarkiismo estas birdo, kiu moviĝas kontraŭ la fluo de demarkataj trajtoj nomataj destino kaj juro. Ĝi rompas la strukturon de la normo, ĝi iras kontraŭ potenco kaj tiel konkeras la mondon kaj kreas ŝanĝon.

Anarkiismo disvolviĝo ne kreiĝas ia ajn hazarde, sed ĝi estas produktita de la malfacila vojo de la liberecana batalo

Soheil Arabi [malliberejo Evin], La5-an januaro 2020

Lire la suite...

samedi 4 janvier 2020

Pri murdo de irana ŝtata teroristo per usona ŝtata teroristo

Pri murdo de irana ŝtata teroristo per usona ŝtata teroristo

Deklaro de la irana kolektiva "anarkiisma epoko" pri murdo de irana ŝtata teroristo


Qasem Soleimani delonge turmentis la homojn kaj ni gratulas la postvivantojn de liaj krimoj en Mezoriento, precipe en Sirio, Irako kaj Jemeno. Kaj dum ni estas feliĉaj al la morto de ĉi tiu militkrimulo, ni deklaras nian fortan opozicion al la ebleco de ŝtata milito (inter usona ŝtata terorismo kaj irana ŝtata terorismo)
 
Antaŭ kelkaj horoj, Qasem Soleimani, unu el la plej altrangaj militaj oficialuloj en la irana registaro, respondeca pri Mezoriento, estis mortigita en Bagdado laŭ rekta ordono de Donald Trump.
 
Qasem Soleimani estis genocida viro, kiu mortigis milojn da viroj, virinoj kaj infanoj en la konfliktoj en Sirio, Irako kaj Jemeno. Li gvidis sieĝojn [de ribelaj urboj] nome de Assad kaj rekrutis afganajn rifuĝintojn en Irano, inkluzive de multaj infanoj, por morti en la siria civila milito. Ĉi tiu ŝtata murdo estis farita de Usono en la evidenta intereso de la elekta kampanjo de Donald Trump kaj kio estis farita ne kaj ne estos en la intereso de la homoj de la Proksima Oriento. .

Malgraŭ multa agitado kaj polemiko de la islama reĝimo pri siaj sekurecaj kaj inteligentaj kapabloj, ni vidas, ke fakte ĉi tiu reĝimo ne kapablas subteni sian plej gravan transnacian forton kaj Qasem Soleimani estis murdita tuj ke Usono decidis forigi ĝin.

Unuflanke, la malboneco de la krima islama reĝimo fariĝis pli ŝajna kaj, aliflanke, ĝi ankaŭ montris la koruptan naturon de usona ŝtata terorismo, kiu ne zorgas pri la vivo de siaj propraj civitanoj nek tiu de la homoj de la Proksima Oriento - ĉar alie tra la jaroj tiuj iranaj ŝtataj teroristoj povus facile esti trakaptitaj.

Ni reasertas, ke la nuntempa Mezoriento estas formita de militoj, masakroj, movo kaj malsato pro religiaj fanatikuloj kaj teroristoj unuflanke kaj enmiksiĝo de internaciaj kapitalistoj kaj iliaj subtenantoj (orienta imperiismo kaj aliflanke).
 
Ni esperas, ke ĉiuj ĉi tiuj religiaj teroristoj estos mortigitaj kiel eble plej baldaŭ, kaj ke ĉi tiuj murdaj registaroj estos detruitaj tiel, ke la homoj de Proksima Oriento povos vivi en paco kaj prospero.

Lire la suite...

jeudi 26 décembre 2019

INTERNACIA LABORISTA ASOCIO - STATUTOJ

INTERNACIA LABORISTA ASOCIO - STATUTOJ

- I - ENKONDUKO

La multjarcenta batalo inter ekspluatantoj kaj ekspluatatoj atingis minacan amplekson. La tutpotenca Kapitalo denove levas sian monstran kapon. Spite la internajn luktojn dissirantaj la kosmopolitajn burgaron kaj kapitalismon, ci-tiuj kreis belegajn kondicojn de rilatoj kiuj devas ebligi ilin lanci sin kun pliaj unueco kaj forto kontrau la proletaro kaj katenigi gin al la triumfanta caro de la Kapitalo.
La kapitalismo organizas sin kaj disde la defensiva pozicio sur kiu gi trovigis, lancas sin nun al ciuj frontoj de la laborista klaso. Tiu ofensivo havas sian profundan originon en tre precizaj kauzoj : en la konfuzeco de ideoj kaj laboristecaj principoj, en la manko de neteco kaj kohero rilate la estantajn kaj estontajn celojn de la laborista klaso, kaj en ties disdividigo en ne nombreblajn tendencojn, unuvorte, en la malforteco kaj neorganizeco de la laborista movado. Koutrau tiu atakego de la internaciaj ekspluatantoj ciuspecaj, validas nur unu respondo : tuja organizado de la proleta armeo en batalorganismon kiu kunigu en sia sino ciujn ciulandajn revoluciajn laboristojn, kiuj konsistigu inter si elgranitan blokon kontrau kiu dispistigos ciuj kapitalismaj manovroj kaj kies gravega pezo fine triumfos. Tiu movado de emancipado ne poas akcepti kondutlinion montritan de la tendencoj de la laborista movado celantaj harmonion inter kapitalo kaj laboro, dezirantaj internacian pacon kun la kapitalismo kaj asimiligantaj en la burga stato.
Gi ankau ne povas akcepti la tendencojn kiuj disvastigas la principojn de la diktaturo de l’proletaro, kontrauajn al la celoj pri kiel eble plej granda libereco, bonstato de ciuj, t.e. celoj komunaj al ciuj konsciaj laboristoj. Kontrau la atako de la Kapitalo, kaj kontrau cianuancaj politikistoj, la revoiticiaj laboristoj tutmondaj devas starigi veran Internacian Laboristan Asocion, kies ciu ano sciu, ke la emancipigo de la laborista klaso estos ebla nur kiam la laboristoj mem, estiel produktantoj, sukcesos prepari sin en siaj ekonomiaj organizacioj por havigi al si la tergrundon kaj la uzinojn, kaj ankau lerni kunadministri ilin, tiele, ke ili kapablu daurigi la produktadon kaj garantii la socian vivon. Havante ciujn perspektivon kaj celon antau si, la laboristoj devas partopreni en ciu agado celanta socian transformadon, ciam kun intenco pli-proksimigi al realigo de niaj propraj celoj ; sentigante en tiu partopreno la pezon de nia propra forto, klopodante havigi al nia movado, per propagande kaj organizado, la rimedojn necesajn, kiuj al gi ebligos anstataui siajn kontrauulojn.
Sarne, cie kie eblas, necesas realigi nian socian sistemon, kiel modelon kaj ekzemplon, kaj iaj organizacioj devas faktigi, kadre de siaj ebloj, la laueble plej grandan influon sur aliaj tendencoj por asimili ilin en nian propran agadon, t.e. la komuna luktado kontrau ciuj malamikoj stataj kaj kapitalisman, daure konsiderante la cirkonstancojn pri loko kaj tempo, sed restante fîdelaj al la celoj de la laborist-emancipa movado.

Lire la suite...

mardi 22 octobre 2019

MARKSO, BAKUNIN KAJ LA UNUA INTERNACIO (Internacia Laborista Asocio - ILA / AIT-IWA)

La malsamaj opinioj reprezentitaj de Karlo Markso kaj Mihail Bakunin pri tio, kio devus esti kaj kiel organizi la naskiĝantan laboristan movadon ne nur signis la propran disvolviĝon de la Unua Internacio, de la Internacia Laborista Asocio (ILA), sed ankaŭ estis esprimo de la du grandaj tendencoj, kiuj poste signos la vojon de la laborismo.

Unu estas la tiel nomita politika kaj aŭtoritatema tendenco de la socialismo, unue marksisma, poste socialdemokrata de la 2a Internacio, poste kaj fine, komunisma de la 3a Internacio, subtenita de Sovetio kaj ties subulo, la Ruĝa Sindikata Internacio. La alia estas la kontraŭaŭtoritatema, kolektivisma unue, anarkikomunisma poste, revolucia sindikatisma pli malfrue, kaj fine anarkisindikatisma. La internacia organizo de ĉi tiu dua tendenco estis ILA. Kreita je 1864 kaj rekonstruita en Berlino fine de 1922.

La kontraŭstaro pasis al la historio centrita ĉirkaŭ la figuroj de du el la maksimumaj reprezentantoj de ambaŭ tendencoj, ĝis tia grado, ke oni atribuas al ĝi ĉefan rolon pri la dekadenco kaj neniigo de la unua ILA. Nuntempe ĝi estigas multnombrajn verkojn en kiuj la estimojn kaj la malestimojn oni disdonas laŭ egalaj partoj, depende de la aŭtoro. Sufiĉas ekrigardi interreton.Lire la suite...

jeudi 12 septembre 2019

DIO KAJ DOLARO (La 11-an septembro 2001)

La 11-an septembro 2001

Militaro de dio aux de dolaro, unu arogemega, la aliaj multe ambiciema. Du megaemaj flankoj kiu interbatalas kun multege da anonimaj vivoj.

Unu el ili mortigas per aviadila bombado, per organizita sxtelado de la mondo, per mortigista blokuso : 30 000 mortuloj en ek-Jugoslavio sube la NATO-a bombado, 200 000 mortuloj per manko de rimedoj en Irakio. 30 milionoj da mortuloj de la VIH dank’al usona firmao kiu ne volas ellasi liajn brevtojn. Cxiutage 40 000 infanoj mortas malsate aux malsane. Estas alvoko al malamo, invito al mortigo.

La aliaj petrodolara regxisteto aux diktatoristo sen lando, nutrigxas per senesperuloj, de iliaj mizeroj, de iliaj suferoj. Ili fabrikas mortigistarojn, promesente la eternan miragxon : paradizo plenigita de mortiguloj

Kapitalismo aux religio, estas du vizagxo el sama supremo, per ekspuatado, submeto, kaj teruro. la kvin milo da morto en Usono respondas al miliono da mortuloj el mondo pro malveraj sanktaj rankontoj, kaj veraj dolaraj rakontoj.

La masakro de la 11-an de Septembro jxus memoris nin ke neniu milita teknikajxo povas kontrauxiri la senespero.

Nienu povo, ecx moderna kaj "gxentila", povas nei homaj vivoj sen morti al sia vico.

La marcxandaj propagantistoj forgesis ke homo, ke ili malsatigas aux satigas, ke ili acxetas aux ke ili vendas, ne povas vivi sendignece kaj senespere.

CNT/ AIT

Nacia Federacio de Laboristo -Internacia Asocio de Laboristo - Francio

7 rue St Rémésy 31000 TOULOUSE FRANCIA

Lire la suite...